Stichting
Droomkracht

ANBI

De ANBI-status is in het leven geroepen door de Belastingdienst. Deze status geeft voor donateurs aan, bij welke organisaties een donatie belastingvoordeel kan opleveren. Ook geeft de ANBI status aan, dat je met een professionele en betrouwbare organisatie te maken hebt.

Om de ANBI status te verkrijgen moet een organisatie vanaf 1 januari 2014 haar gegevens op elektronische wijze via internet openbaar maken. Op deze webpagina staat alle vereiste informatie. Stichting Droomkracht is vanaf 11 mei 2012 door de Belastingdienst aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling. Dit betekent dat we geen belasting hoeven te betalen over nalatenschappen of schenkingen. Je geld wordt dus helemaal gebruikt om ons werk te steunen! Bovendien kun je als donateur zelf je gift aan Stichting Droomkracht aftrekken van de inkomstenbelasting.

1. Naam Organisatie

Statutaire naam: Stichting Droomkracht

2. RSIN nummer / KvK nummer

RSIN / fiscaal nummer: 8516.39.288

KvK nummer: 55284310

SBI-code: 889922 – Specifiek maatschappelijk werk

3. Internet adres

https://droomkracht.org

4. Contact

Stichting Droomkracht
Professor Keesomweg 15
5144 NM Waalwijk
Nederland

Je kunt ons bereiken via:

E-mail: info@droomkracht.org

5. Doelstelling

Stichting Droomkracht zet zich in voor kansarme (wees)kinderen in Roemenië.

De stichting bestaat uit Nederlandse en Belgische professionele artiesten die zich inzetten voor kansarme (wees)kinderen in Roemenië.

Jaarlijks bezoeken wij met een groep van 10 artiesten het dorpje Valea Screzii, dat onder leiding van Father Tanase is uitgegroeid tot een groot leefgemeenschap.

Al sinds 2006 is Xander Nichting, als bestuursvoorzitter en oprichter van de stichting (2012), betrokken bij dit project, die tot 2011 onder de vlag van Stichting Clown en Comedie van Arno Huibers opereerde.

Met het theaterproject Droomkracht worden tussen de voormalige zwerfkinderen en artiesten dromen uitgewisseld door middel van workshops en gestalte gegeven in theatervoorstellingen.

Daarnaast zal stichting Droomkracht duurzame projecten realiseren in de vorm van creatief en muzikaal onderricht voor degenen die hiervoor interesse hebben en in de normale omstandigheden daar de kans niet voor hebben.

De Nederlandse artiesten gaan geheel vrijwillig mee naar Roemenië.
Het geld van de stichting wordt alleen gebruikt voor tickets, materialen, onderdak en binnenkort ook de ondersteunende projecten zoals het maken van muziek-instructie DVD’s voor getalenteerde kinderen, als ook het aanschafeen van percussie materiaal en teken / schilder spullen.

6. Het bestuur

Naam Functie Datum in Dienst
Xander Nichting Voorzitter 11-05-2012
Kees Drabbe Penningmeester / Secretaris 11-05-2012
Sandra Tiné Algemeen bestuurslid 11-05-2012

7. Beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

8. Financieel

Om onze doelen financieel te kunnen realiseren houdt Stichting Droomkracht jaarlijks een benefiet kerstconcert.
De opbrengst gaat, na aftrek van de kosten, in zijn geheel naar de projecten van de stichting.
Daarnaast ontvangt de stichting ook giften van particulieren.

Dit budget wordt ingezet om jaarlijks de kosten te dekken van de vrijwilligers die deelnemen aan ons project in Roemenië. (Vrijwilligers ontvangen zelf geen vergoeding).

Een overzicht van onze jaarrekening vindt u hier.