Stichting Droomkracht Jaarrekening 2020

Toelichting behorende bij jaarrekening 2020

Stichting Droomkracht is een kleine organisatie zonder materiële activa

Er zijn in principe 2 financiële activiteiten per jaar:

– Voor fundraising houden wij elk jaar een benefiet Kerstconcert.

Daarnaast zijn er enkele donaties en bij het doorgaan van de Droomkracht reis enkele sponsoren.

– Kosten zijn die van de vliegtickets en onkosten voor de artiesten die deel uitmaken van het Droomkracht team, website en bank kosten.

 

Stichting Droomkracht Jaarrekening 2020
Staat van baten en lasten
Baten
Kerstconcert € 0,00 (geannuleerd wegens Covid maatregelen)
Donaties € 334,00
Sponsoring € 0,00 (wegens annulatie reis Roemenië)
Totaal € 334,00
Lasten
Vliegtickets/onkosten € 0,00
Website/domein/hosting € 49,00
Rabobank € 119,40
Totaal € 168,40
Bank reserve € 217,64
Saldo per 31-12-2020 € 383,24

 

Balans per 31-12-2020
Activa
Liquide middelen € 383,24
Passiva
Eigen vermogen € 383,24